ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

10
  • จำนวน/หน้า :

เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร  สำหรับ บมจ.ทีโอที

ขนาด 0.18,0.22,0.26,0.30,0.35 และ 0.40 ม.

ผลิตตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค ขนาดความยาว 6,8,9,12.0,12.20,14.0,14.30 และ 22 เมตร

ขนาด 0.22,0.26,0.30,0.35 และ 0.40 ม.

ขนาด 0.15x0.25x3.55 ม. และ 0.15x0.30x4.60 ม.

ผลิตข้อกำหนดและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทุกขนาดตามข้อกำหนดและมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาด 0.10x0.10x1.50 M. ขนาด 0.10x0.10x2.50 M. ขนาด 0.12x0.12x2.00 M. ขนาด 0.12x0.12x2.50 M.…

  • สมอบก

  • กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ขนาด 0.55x0.55x0.15 M