ประวัติบริษัท
   
  บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด (SIAM POLE & PILE CO.,LTD) หรือ SPP เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน คุณวราพงษ์ สนองผัน เป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการทุกขบวนการทำงานของบริษัท
  สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่
  เลขที่ 19/249-250 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2575-2712-14 โทรสาร 0-2575-2715
  สำนักงานสาขา โรงงานสุพรรณบุรี ตั้งอยู่
  เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนนวัดศรีเฉลิมเขตต์ ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 035-566057-8 โทรสาร 035-566059
   
  การดำเนินงาน
   
 

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย

 

1. ผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (Vendor Lists) ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

2. ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สำหรับงานในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และงานในภาคการก่อสร้าง
โรงงานผลิตผลิตเสาไฟฟ้าและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท มีเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมในการผลิต สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ

 

3.การจำหน่าย เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจาก ลูกค้า ก็จะส่งคำสั่งซื้อไปที่โรงงาน จากนั้น ก็จะส่งมอบสินค้า จากโรงงานไปยังลูกค้าโดยตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด

   
  สินค้าที่ผลิต
   
 
                               ประเภท                                                                         ขนาด
 1. ผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง                        มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีผลทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 1.1 เสา คอร.  ขนาดยาว 6, 8, 9, 12, 12.2, 14, 14.3 และ 22 ม.
 1.2 เสา ตอม่อ คอร.  ทุกขนาดและความยาว ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 1.3 คานนั่งร้าน คอร.  ขนาด 0.15x0.25x3.55 ม. และ 0.15x0.30x4.60 ม.
 1.4 เสา เข็ม คอร.  ทุกขนาดและความยาว ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 1.5 คอน คอร.สปัน  ขนาด 0.10 ยาว 1.50, 2.00 และ 3.20 ม. / 0.12 ยาว 2.00, 2.50 และ 3.00 ม.
 1.6 ฐานรากเสา  ขนาด 2.00, 2.50 และ 3.00 ม. /  ขนาด 1.00 ,1.10, 0.90  / ยาว 2.30, 3.00 และ 3.50 เมตร
 1.7 สมอบก  ขนาด 0.55x0.55x0.15 ม.
 2. ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง                               ผลิตตามมาตรฐาน สมอ.396-2549 หรือ ผลิตตามสเปคของลูกค้า
 2.1 เสาเข็มไอ  ขนาด 18, 22, 26, 30, 35 และ 40 ซ.ม.ความยาวตามที่ลูกค้ากำหนด
 2.2 เสาเข็มเหลี่ยม  ขนาด 22, 26, 30, 35 และ 40 ซ.ม. ความยาวตามที่ลูกค้ากำหนด
   
  การนำไปใช้
   
  1. เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
  สำหรับการใช้งานเดินสายไฟฟ้าของระบบการจำหน่าย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการใช้งานของภาคเอกชน เช่น โรงไฟฟ้า VSPP, โรงไฟฟ้า SPP, หมู่บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  2. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
  สำหรับงานฐานรากของการก่อสร้าง อาคาร ถนน และ สาธารณูปโภค เป็นต้น
   
  ระบบงานและมาตรฐานของบริษัท
   
  - ได้รับใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015 จาก SOCOTEC CERTIFICATION(THAILAND) CO.,LTD www.socotec.com
  - ได้รับใบอนุญาต มาตรฐานอุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ได้รับใบรับรอง สถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติพระเทพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558 จาก กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   
  วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต
   
  บริษัท จัดซื้อวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตรายใหญ่ อาทิ เช่น
  - ลวดเหล็ก PCW จาก บมจ.ระยองไวร์อินดัสเตรียล, บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม, บจก.ธนอินเตอร์, บจก.เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส์ และ บจก.ไทยโปรเกรส สตีล
  - อื่นๆ จาก บจก.ซิก้า(ประเทศไทย)จำกัด, บจก.พีทีที อุตสาหกรรม และ บจก.พีเมี่ยมออยล์ เป็นต้น
   
  กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ
   
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
  2. เอกชนผู้รับเหมางานปักเสาพาดสายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)
  3. ผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากทั่วไป
  4. ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป