ตำแหน่งงาน

Sale & Marketing (2 ตำแหน่ง)
Finance & Accounting (1 ตำแหน่ง)
Factory (1 ตำแหน่ง)

พนักงานขาย

 • โพสต์เมื่อ: 16/12/2015
 • จำนวน: 1 อัตรา
 • เงินเดือน: 0 บาท
อ่านต่อ

พนักงานประสานงานขาย

 • โพสต์เมื่อ: 16/12/2015
 • จำนวน: 1 อัตรา
 • เงินเดือน: 0 บาท
อ่านต่อ

พนักงานคลังและจัดส่ง

 • โพสต์เมื่อ: 16/12/2015
 • จำนวน: 1 อัตรา
 • เงินเดือน: 0 บาท
อ่านต่อ

พนักงานบัญชี

 • โพสต์เมื่อ: 03/11/2015
 • จำนวน: 1 อัตรา
 • เงินเดือน: 0 บาท
อ่านต่อ