เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

โพสต์เมื่อ 03/11/2015

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง (PRESTRESSED CONCRETE POLES) มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (STANDARD OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY)

 

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เหล็กเสริม  :

1.เหล็กแรงอัดกำลังสูง  ( Prestressing Bar )  ใช้ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง  ( Steel Wire for

Prestressed Concrete )  ชนิดคลายความเค้นแบบมีรอยย้ำ  ความทนแรงดึงระบุ  1,770  นิวตัน ต่อตารางมิลลิเมตร

ประเภทความผ่อนคลายต่ำ  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้า

สำหรับคอนกรีตอัดแรง  มอก. 95  หรือใช้ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง  (Steel Wire  Strands for

Prestressed Concrete )  ชนิด 7 เส้นแบบธรรมดา  ความทนแรงดึงระบุ  1,720  นิวตัน

ต่อตารางมิลลิเมตร  ประเภทความผ่อนคลายต่ำ  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้า

สำหรับคอนกรีตอัดแรง  มอก. 420

2.เหล็กปลอก ( Stirrup )  ใช้ลวดเหล็กกลมขนาด  2.80  มม.  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลวดเหล็ก มอก. 194

 

คอนกรีต  :

- ส่วนผสมของคอนกรีต  เมื่อทดสอบตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก  (Cylinder ) ที่มีอายุครบ  28  วัน

แรงอัดประลัย ( Ultimate Compressive Strenght ) ต้องไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในการออกแบบ  ( Design

Assumption ) ของผู้ผลิต  โดยกำหนดให้ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีต  ในการออกแบบต้องไม่มากกว่า 

500  กก./ตร.ซม.

 

นอกจากนั้น  ยังมีผลิตภัณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  และใช้รองรับงาน

ได้แก่ 

1.คอนสปันเสริมเหล็กอัดแรง

2.คานนั่งร้านหม้อแปลง

3.เสาตอม่อ และฐานเสาทั้งแบบเสาเดี่ยวและเสาคู่

4.แผ่นสมอบก คสล.