เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

โพสต์เมื่อ 03/11/2015

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

(PRESTRESSED CONCRETE PILES)

 

หัวใจของงานก่อสร้างฐานรากที่แข็งแรง  คือ  เสาเข็ม 

คุณภาพเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  เป็นเสาเข็มที่แข็งแกร่งเนื้อคอนกรีตมีกำลังอัดสูง 

ผลิตด้วยแท่นผลิต  เครื่องจักร  และ วัสดุที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  ตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  396 – 2549

- มาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน

 

วัสดุผลิตเสาเข็มอัดแรงหล่อสำเร็จ

คอนกรีต  :  กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก  ขนาด  15 x 30 ซม. เมื่อครบอายุ  28  วัน 

ไม่น้อยกว่า  350  กก. / ตร. ซม.  กำลังอัดจากเหล็กที่ดึงจะถูกถ่ายเข้าในคอนกรีต  เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัด

ไม่น้อยกว่า  245  กก. / ตร.ซม.  ปูนซีเมนต์ใช้ชนิดแข็งตัวเร็วและมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า  350  กก./ ลบ.ม.

 

ลวดเหล็กอัดแรง :  ใช้ลวด  PC. Wire ขนาด  4  มม. หรือ  5  มม. และ  PC. Strand  3/8” และ ½” เป็น 

ลวดเหล็กชนิดรับแรงดึงสูง  ประเภทความผ่อนคลายต่ำ  ซึ่งสามารถรับแรงดึงสูงสุด 1,770  กก./ ตร.ซม.