พนักงานคลังและจัดส่ง

Factory

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


สมัครงานตำแหน่งนี้